English    Français    Español    Italiano    Português    Deutsch    Dansk    Nederlands    Svenska    Norsk    Polski    中文    日本語    한국의    Indonesia    русский   

VILKÅR FOR BRUK

Aksept av vilkår

Disse vilkårene for bruk regulerer din bruk av programmer, spill og andre tjenester (samlet kalt "tjenesten") som er tilgjengelige på eller tilbys av, Birthdays (“Birthdays” eller "vi") på Facebook ("sosialt nettsamfunn") eller en mobiltelefon. Disse vilkårene for bruk gjelder for alle brukere av tjenesten, inkludert brukere som bidrar med innhold, informasjon og andre materialer til tjenesten. Ved å gå inn på, få tilgang til eller bruke tjenesten godtar du å følge og være bundet av disse vilkårene uten forbehold, og alle andre driftsregler, policyer og prosedyrer som Birthdays fra tid til annen kan publisere. Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk, har du ikke lov til å gå inn på, få tilgang til eller bruke tjenesten. Vilkårene for bruk er personlige for deg, og kan ikke overdras, overføres eller viderelisensieres av deg.

Endringer i vilkårene for bruk

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å oppdatere eller revidere disse vilkårene for bruk til enhver tid. Vi vil legge ut slike endringer i vilkårene for bruk, og disse ekstra eller reviderte vilkårene vil bli en del av avtalen. Les disse vilkårene for bruk regelmessig for å sikre at du er klar over eventuelle endringer. Fortsatt bruk av tjenesten innebærer at du godtar disse vilkårene for bruk, herunder eventuelle endringer Birthdays har gjort som beskrevet ovenfor.

Bruk av eller tilgang til Birthdays Tjenesten

En bekreftende handling er nødvendig for å bruke eller få tilgang til tjenesten. Din bruk eller tilgang til tjenesten, skal imidlertid ikke pålegge Birthdays en plikt til å gi deg en bestemt tjeneste eller tilgang til tjenester.

Du bekrefter at du (a) har gitt sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger til det sosiale nettsamfunnet og Birthdays i forbindelse med bruk eller tilgang til tjenesten, og (b) vil vedlikeholde og oppdatere disse opplysningene slik at de er sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige. Vi forbeholder oss retten til å stoppe din tilgang til tjenesten hvis vi oppdaget eller mener at noen av opplysningene kan være falske, unøyaktige, utdaterte eller ufullstendige.

Hvis uvedkommende får tilgang til tjenesten som et resultat av en handling eller unnlatelse fra din side, skal du gjøre ditt beste for å få rede på kilden og ervervsmåten, samt informere oss omgående og i detalj om dette. Forøvrig skal du samarbeide og bistå i enhver etterforskning i forbindelse med en slik uautorisert tilgang.

Tjenesten er kun tilgjengelig for brukere over tretten (13) år, i samsvar med policyene til det sosiale nettsamfunnet og disse vilkårene for bruk.

bruk av informasjonen som gis i forbindelse med tjenesten eller av det sosiale nettsamfunnet vil utelukkende bli brukt i forbindelse med driften av tjenesten og i samsvar med personvernerklæringen angitt nedenfor.

Innhold

Selv om tjenesten har blitt utarbeidet i god tro, blir det ikke gitt garantier med hensyn til fullstendigheten eller nøyaktigheten av informasjonen som tjenesten inneholder. Informasjonen som tjenesten inneholder kan være ufullstendig, inneholde feil eller bli utdatert. Birthdays forplikter seg ikke og fraskriver seg uttrykkelig enhver plikt til å oppdatere noe av innholdet i tjenesten. Birthdays forbeholder seg retten til å legge til, endre eller slette informasjon i tjenesten til enhver tid.

Bruksbegrensninger

Du bekrefter at du vil overholde alle gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale lover og forskrifter ved bruk av tjenesten, og  ikke bruke tjenesten til formål som er forbudt iht. vilkårene for bruk. Du bekrefter at du ikke vil: (a) bruke tjenesten til ulovlige formål, (b) bruke tjenesten på en måte som krenker rettighetene til en tredjepart, inkludert, uten begrensning, immaterielle rettigheter, (c) bruke tjenesten til å legge ut eller på annen måte kommunisere materiale som er ulovlig, sjikanerende, injurierende, personverninvaderende, fornærmende, truende, skadelig, vulgært, pornografisk, uanstendig, usømmelig, konfidensielt, merkebeskyttet eller på annen måte forkastelig, (d) bruke tjenesten til kommersielle formål, (e) legge inn lenker til eksterne sider på Internett som er støtende eller pornografiske, eller til å legge ut eller på annen måte kommunisere kommersielle annonser, kjedebrev, pyramidespill, kodede binære filer, jobbtilbud eller -informasjon eller personlige annonser, (f) bruke tjenesten til å tilby materialer som inneholder virus eller andre korrumperende eller destruktive egenskaper, (g) utgi deg for å være en person eller enhet, herunder en ansatt eller representant for en tredjepart, (h) jukse eller kopiere på noen måte med hensyn til eventuelle tjenester som tilbys, eller (h) opprette en konto eller oppgi annen informasjon under falske forutsetninger, med falske eller ufullstendige opplysninger, eller for å villede andre.

I tillegg skal du ikke: (a) gjøre noe som medfører eller kan medføre (som bestemt av Birthdays etter eget skjønn) en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på infrastrukturen til Birthdays (eller selskapets tredjeparts leverandører), (b) forstyrre eller forsøke å forstyrre driften av tjenesten eller eventuelle aktiviteter som gjennomføres i forbindelse med tjenesten, (c) omgå eventuelle tiltak Birthdays kan bruke for å forhindre eller begrense tilgangen til tjenesten, eller (d) gi informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, e-postadresser eller telefonnummer til venner, du ikke eier eller har tillatelse til å bruke.

Tjenesten tilbys kun til din egen personlige bruk.

Din godkjenning av regler og bestemmelser for brukeratferd

Birthdays er ikke ansvarlig for å gjennomgå eller godkjenne innhold og materiale som er fritt lagt ut på offentlig tilgjengelige og interaktive områder av tjenesten, slik som i chatter, meldingstavler og profiler. Ved å godta vilkår for bruk sier du deg enig i å overholde alle atferdsregler eller -bestemmelser, samt alle begrensninger og ansvar som er beskrevet i disse vilkårene for bruk. Du godtar å ta fullt ansvar for nøyaktigheten og hensiktsmessigheten av alt innhold du legger ut, og eventuelle konsekvenser som kan oppstå fra å legge ut informasjon på offentlige områder av tjenesten.

 

Du kan opprette, sende, legge ut, vise, overføre innhold eller annet materiale ved bruk av tjenesten ("brukerinnhold"). Birthdays forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å slette, flytte eller redigere brukerinnhold som tjenesten mener bryter med disse vilkårene for bruk eller på andre måter anser som uakseptabelt. Birthdays kan til enhver tid slette, redigere eller avvise brukerinnhold  uavhengig av årsak og uten å varsle deg. Birthdays forbeholder seg spesielt retten til å fjerne innhold på anmodning fra en tredjeparts opphavsrettseier eller annen eier av immaterielle eiendeler. Alt brukerinnhold du overfører eller legger ut ved bruk av tjenesten vil bli behandlet som offentlig tilgjengelig og uten eiendomsrett.

Du bekrefter og garanterer at  brukerinnholdet er originalt utviklet av deg, og at du utelukkende eier eller har alle rettigheter til å bruke dette brukerinnholdet. Du sier deg videre enig i at du, ved å bruke tjenesten, gir Birthdays rett til å konvertere, kopiere, vise, redigere, utarbeide avledede verk, offentliggjøre, selge, viderelisensiere, lagre, distribuere eller på annen måte bruke ditt brukerinnhold på alle måter, og i alle former og formater som er tilgjengelige nå eller i fremtiden, uten noen form for kompensasjon til deg eller annen avtale. Du bekrefter og garanterer at du har myndighet til å gi alle rettigheter som er fastsatt i de foregående setningene.

Birthdays skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, direkte, indirekte og tilfeldige, samt straffeerstatning og følgeskader som (a) er relatert til bruk eller avvisning av brukerinnhold, (b) oppstår som følge av bruk av tjenestens offentlige områder eller tjenesten selv, og (c) er knyttet til eventuelt innhold i tjenesten du kan finne støtende.

Skadeserstatning

Ved å bruke tjenesten gir du ditt samtykke til å forsvare, beskytte og holde Birthdays og selskapets tilknyttede selskaper og deres ansatte, kontraktører, ledere, direktører, agenter og representanter skadeløse fra ethvert krav eller pålegg, herunder rimelige advokathonorarer, som følge av din bruk eller misbruk av tjenesten eller bruk eller misbruk av innholdet i tjenesten av en tredjepart selv om du bruker passordet ditt. Denne skadeserstatningsdelen av vilkårene for bruk overlever oppsigelse av kontoen din hos tjenesten eller ved opphør av bruk av tjenesten.

Oppsigelse, avslutning og modifisering av tjenesten

Disse vilkårene for bruk gjelder inntil de blir sagt opp. Du godtar at Birthdays kan avslutte din tilgang til tjenesten til enhver tid uavhengig av årsak og uten forhåndsvarsel eller ansvar. Birthdays kan endre, utsette eller avvikle hele eller deler av tjenesten når som helst, inkludert tilgjengeligheten av funksjoner eller spill, uten forvarsel eller ansvar. Hvis du ønsker å avslutte tilgangen til tjenesten kan du bare slutte å bruke den.

Bruk av tjenesten på mobile enheter

Ved å bruke tjenesten på mobile enheter kan du bli bedt om å bruke tjenester som å sende en invitasjon eller melding til en venn på SMS. Dette kan medføre ekstra kostnader for deg ettersom bruk av funksjoner som SMS ofte er avgiftsbelagte. I slike tilfeller vil tjenesten forsøke å minne deg på muligheten for at du kan bli pålagt ekstra kostnader ved bruk av SMS før noen meldinger blir sendt ut. Din beslutning om å bruke slike tjenester som SMS eller e-post er ikke tjenestens ansvar. Eventuelle kostnader du pådrar deg er dermed ditt ansvar og blir ikke  refundert av tjenesten.

 

I tillegg, eventuelle kjøp som gjøres via en app på mobile enheter er endelige og blir ikke refundert.

Tredjeparts nettsteder, lenker, reklame og tilbud

Tjenesten kan inneholde lenker til andre nettsteder. Tjenesten kan også benytte tredjeparts tjenester, annonser, tilbud og betalingssystemer.  Birthdays er ikke ansvarlig for slike tredjeparts produkter, tjenester eller innhold. Inkludering av en slik lenke innebærer ingen godkjennelse av tjenesten, tjenestens innhold eller operatører. Birthdays er ikke ansvarlig for nøyaktigheten, overholdelsen av opphavsrett, lovligheten, anstendigheten eller hensiktsmessigheten av innholdet, eller reklame, produkter eller annet materiale på slike nettsteder. Ikke under noen omstendigheter skal Birthdays holdes ansvarlig, direkte eller indirekte, for tap eller skader som er forårsaket eller påstått å ha blitt forårsaket av bruk av eller tillit til noe innhold, varer eller tjenester som tilbys av tredjeparter. Eventuelle spørsmål angående tredjeparts nettsteder bør rettes til nettstedets respektive administrator eller webansvarlig.

Ansvarsbegrensninger 

Birthdays TILBYR TJENESTEN "SOM DEN ER", OG AVVISER ALLE GARANTIER, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE, I RELASJON TIL INFORMASJON, INNHOLD, SPILL ELLER ANDRE MATERIALER SOM ER TILGJENGELIGE VED BRUK AV TJENESTEN ELLER RESULTATENE SOM KAN OPPNÅS VED BRUK AV TJENESTEN. Birthdays OG TJENESTENS TILKNYTTEDE SELSKAPER, SAMT HVER AV DERES DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER OG REPRESENTANTER GARANTERER IKKE AT: (a) TJENESTEN VIL VÆRE SIKKER ELLER TILGJENGELIGE PÅ EN BESTEMT TID ELLER STED, (b) MANGLER ELLER FEIL BLIR RETTET, (c) NOE INNHOLD ELLER PROGRAMVARE SOM ER TILGJENGELIG PÅ ELLER VIA TJENESTEN ER FRITT FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER (d) RESULTATENE AV Å BRUKE TJENESTEN VIL TILFREDSSTILLE DINE FORVENTNINGER ELLER KRAV.

 

DU GODTAR ALT ANSVAR FOR INFORMASJON, INNHOLD OG ANDRE MATERIALER DU LEGGER UT ELLER PÅ ANNEN MÅTE KOMMUNISERER VED BRUK AV TJENESTEN, INKLUDERT ALLE SMS-MELDINGER OG E-POSTER SOM BLIR SENDT OG EVENTUELLE KOSTNADER SOM PÅLØPER I DENNE FORBINDELSE. Birthdays HAR IKKE ANSVAR FOR NØYAKTIGHETEN AV ELLER INNHOLDET I INFORMASJONEN SOM FINNES I TJENESTEN ELLER FOR SPILLENE SOM TILBYS GJENNOM TJENESTEN, ELLER FOR FORSINKELSER ELLER UTELATELSER I TJENESTEN. EI HELLER SKAL Birthdays OG TJENESTENS DATTERSELSKAPER SAMT DERES DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER OG REPRESENTANTER, VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE TREDJEPARTS KRAV ELLER TAP UANSETT NATUR, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT FORTJENESTE, INDIREKTE SKADER, STRAFFEERSTATNING ELLER FØLGESKADER. UAVHENGIG AV OVENSTÅENDE, SAMTYKKER DU TIL AT $ APPNAME?S MAKSIMALE ANSVAR  I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGE AV BRUK AV TJENESTEN, INKLUDERT EVENTUELLE PROGRAMMER ELLER SPILL, SKAL BEGRENSES OPPAD TIL US$200 PER BRUKER.

 

ETTERSOM ENKELTE LAND IKKE TILLATER UTELUKKELSE AV INDIREKTE GARANTIER ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR TILFELDIGE, UNNTAKSVISE, DIREKTE, INDIREKTE OG SPESIELLE SKADER, SAMT STRAFFEERSTATNINGER ELLER FØLGESKADER, KAN DET VÆRE AT DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE ELLER UTELUKKELSENE IKKE GJELDER FOR DEG. I SLIKE LAND SKAL ANSVAR VÆRE BEGRENSET TIL DET SOM ER MAKSIMALT TILLATT IHT. LOV.

Våre immaterielle rettigheter

Du erkjenner og godtar at alt innhold, samt alle designelementer og materialer som er tilgjengelige i denne tjenesten er beskyttet av opphavsrett, varemerker, servicemerker, patenter, forretningshemmeligheter, eller andre rettigheter og lover. Ingen materialer fra denne tjenesten kan kopieres, reproduseres, endres, publiseres, lastes opp, legges ut, overføres eller distribueres i noen form eller på noen måte uten vår skriftlige forhåndstillatelse. Videre godtar du å ikke selge, lisensiere, leie ut eller utarbeide avledede verk fra slike materialer eller innhold. Systematisk innhenting av innhold fra tjenesten for å opprette eller utarbeide, direkte eller indirekte, en samling, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra oss er strengt forbudt.

 

Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke er uttrykkelig innvilget. Enhver uautorisert bruk av materialet som vises i tjenesten kan krenke opphavsretten, varemerker og andre gjeldende lover.

 

Bortsett fra det som er angitt nedenfor, beholder Birthdays og tjenestens partnere og lisensgivere alle rettigheter og eiendomsrettigheten til, samt interessene i tjenesten, med unntak av ditt brukerinnhold ("$ APPNAME? immaterielle rettigheter"). Du kan ikke endre, publisere, sende, overføre eller selge, reprodusere, utarbeide avledede arbeider fra, distribuere, utføre, lenke til, vise eller på noen måte utnytte immaterielle eiendeler, helt eller delvis, så fremt dette ikke er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene for bruk eller etter skriftlig samtykke fra Birthdays. Du godtar å bruke tjenesten kun i henhold til disse vilkårene for bruk. Du bekrefter at du ikke vil demontere, dekompilere eller foreta omvendt utvikling av programvare eller andre komponenter av nettsted.

 

Vær oppmerksom på at all informasjon relatert til tjenesten, inkludert men ikke begrenset til, resultater og spillerrangeringer, tilhører Birthdays gjennom disse vilkårene for bruk. Birthdays forbeholder seg retten til å vise, endre, distribuere, reprodusere, bruke til reklameformål eller slette noe av denne informasjonen når som helst, uansett årsak og uten forvarsel. Videre, som eneeier av alt slikt innhold, tilbakemeldinger, meninger og strategier, kan Birthdays velge å benytte slik informasjon, og foreta endringer eller forbedringer basert på slik informasjon, uten betaling eller vederlag av noe slag til alle som gir fra seg informasjon.

Tjenesteadministrasjon og regler for poengberegning, virtuell valuta, virtuelle varer og andre virtuelle materialer

Tjenesten kan omfatte tildeling eller kjøp av poeng, resultater, virtuell valuta, virtuelle varer eller andre artikler når du  deltar i spill eller andre programmer ("spillverdier"). Spillverdier kan ikke overføres, byttes inn i varer og tjenester eller utbetales i kontanter. Spillverdier har ingen innbytte- eller kontantverdi, og er utelukkende til bruk i tjenesten, inkludert alle spill. Hvis kontoen din hos tjenesten er oppsagt av en eller annen grunn, inkludert hvis Birthdays avslutter spillet, vil spillverdier eller andre funksjoner av tjenesten ikke lenger eksistere og er ugyldige. Birthdays kan etter eget skjønn overføre spillverdier eller andre funksjoner fra tjenesten til et annet av spill eller program.

Du har ingen rett til å overføre noen spillverdier så fremt dette ikke er spesielt tillatt i tjenesten i henhold til regler Birthdays har fastsatt for tjenesten. Du bekrefter at du ikke vil kjøpe, selge eller på annen måte bytte kompensasjon for spillverdier unntatt under aktiv bruk av tjenesten i godkjente spill- eller programtransaksjoner, i samsvar med reglene for et bestemt spill eller applikasjon.

$ APPNAME? kan, etter eget skjønn og myndighet, endre, fjerne eller på annen måte bruke dine spillverdier eller andre funksjoner i tjenesten til andre formål uten å varsle deg. Hvis vi utøver denne retten, er Birthdays ikke forpliktet til å kompensere deg på noen måte, og vil ikke være erstatningsansvarlig for slike handlinger.

Kjøp av spillverdier eller en annen funksjon av tjenesten for bruk sammen med tjenesten vil ikke bli refundert eller byttet uansett årsak. Slike kjøp er endelige ved førstegangskjøp.

Tvister med brukere av tjenesten

Birthdays er ikke forpliktet til å undersøke, overvåke, mekle eller løse eventuelle tvister du kan ha med en annen bruker av tjenesten selv om vi kan utføre en slik handling basert på eget skjønn. Dersom det skulle oppstå en tvist med en annen bruker av tjenesten, samtykker du til (a) å holde oss skadeløse fra ethvert ansvar og (b) at vi ikke skal være ansvarlig for noen form for tap, krav eller pålegg som måtte oppstå fra eller være relatert til en tvist du kan ha med andre brukere av tjenesten.

Internasjonal bruk

Birthdays gir ingen garantier for at tjenesten er egnet eller tilgjengelig for bruk på steder utenfor USA, og bruk av tjenesten fra jurisdiksjoner hvor tjenesten er ulovlig på noen måte er forbudt.

Internett er av en global karakter, og du godtar derfor å overholde alle gjeldende lokale regler og forskrifter når du er på nett. Tjenesten kontrolleres og drives av vår tjenesteleverandør fra kontorer i USA. Vi garanterer ikke at innholdet er tilgjengelig på eller gjennom tjenesten, eller at andre program eller tjenester som tilbys på eller gjennom tjenesten er egnet eller tilgjengelig for bruk i andre land, og at tilgang til dem fra områder hvor innholdet kan være ulovlig er forbudt. De som velger å gå inn på tjenesten fra andre land, gjør det på eget initiativ og egen risiko. Ved å bruke tjenesten, samtykker du til at alle data du sender kan samles og lagres på servere som befinner seg i USA.

Forholdet mellom deg og oss når du bruker vår tjeneste

Det opprettes ingen partnerskap, joint ventures eller arbeidsforhold som et resultat av disse vilkårene for bruk. Ingen av partene har noen myndighet til å binde den andre på noen måte. Vi forbeholder oss retten til å finpusse brukerflyt, spilling, priser på varer, osv. etter eget skjønn for å skape en best mulig brukeropplevelse. Vi kan også avvikle støtten til et program eller spill til enhver tid på grunn av ressursbegrensninger.

Jurisdiksjon og avtalevilkår

 Disse vilkårene for bruk styres av og tolkes i samsvar med lovene i staten California i USA, med unntak av habilitetslover. Du godtar å være underlagt den personlige jurisdiksjonen til domstolene i staten California, og byen og fylket San Francisco og Alameda County, for ethvert søksmål som oppstår som følge av eller i tilknytning til tjenesten eller disse vilkårene for bruk. Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom partene med hensyn til emnet, og erstatter alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler mellom partene med hensyn til dette emnet. Birthdays kan overdra sine rettigheter under denne avtalen uten å varsle deg. Du godtar at ethvert søksmål som oppstår som følge av eller i tilknytning til nettsted må innledes innen et (1) år etter at årsaken til søksmålet oppstod.