English    Français    Español    Italiano    Português    Deutsch    Dansk    Nederlands    Svenska    Norsk    Polski    中文    日本語    한국의    Indonesia    русский   

BRUGERVILKÅR

Accept af vilkårene

Disse brugervilkår kontrollerer din brug af de applikationer, spil og andre serviceydelser (samlet set "serviceydelse"), der er tilgængelige på eller udbydes af Birthdays ("Birthdays" eller "vi") på Facebook ("social netværksside") eller andre mobilenheder. Disse brugervilkår gælder for alle serviceydelsens brugere, inklusive brugere der også bidrager med indhold, oplysninger eller andet materiale til serviceydelsen. Enhver adgang, browsing eller brug af serviceydelsen udgør din accept af at følge og være bundet af disse brugervilkår uden modifikationer og alle andre styreregler, politikker og procedurer, der af og til kan blive offentliggjort af Birthdays. Hvis du ikke accepterer disse brugervilkår, har du ikke tilladelse til at få adgang til, browse eller bruge serviceydelsen. Brugervilkårene gælder dig personligt og kan ikke tildeles, overføres eller licenseres af dig.

Ændringer af brugervilkårene

Vi forbeholder os ret til, efter vores skøn, at opdatere eller revidere brugervilkårene når som helst. Sådanne ændringer af brugervilkårene vil blive slået op, og disse ekstra eller reviderede vilkår bliver en del af aftalen. Tjek venligst dette dokument med brugervilkårene jævnligt for ændringer. Din fortsatte brug af serviceydelsen udgør din bindende accept af disse brugervilkår, inklusive alle ændringer eller modifikationer foretaget af Birthdays, som citeret ovenfor.

Brug eller konsultering af serviceydelsen Birthdays

En bekræftende handling kræves for at bruge eller konsultere serviceydelsen. Din brug eller konsultering af serviceydelsen pålægger dog ikke Birthdays nogen pligt til at yde dig nogen specifik service eller adgang til nogen serviceydelse.

Du vedkender, at du (a) har givet sande, præcise, aktuelle og fuldstændige oplysninger til den sociale netværksside og (b) vil vedligeholde og opdatere disse oplysninger, så de fortsat er sande, præcise, aktuelle og fuldstændige. Vi forbeholder os ret til at afbryde din adgang til serviceydelsen i tilfælde af, at vi finder ud af eller mener, at nogle af de angivne oplysninger er falske, upræcise, uaktuelle eller ufuldstændige.

Hvis en uautoriseret person får adgang til serviceydelsen som følge af en handling eller undladelse fra din side, skal du gøre dit bedste for at fastlægge kilden og metoden til opnåelse heraf, og du skal informere os hurtigt og fuldstændigt. Du skal på anden vis samarbejde og hjælpe med enhver efterforskning i forbindelse med en sådan uautoriseret adgang.

Serviceydelsen er udelukkende tilgængelig for brugere på tretten (13) år eller derover i overensstemmelse med den sociale netværkssides politikker og disse brugervilkår.

brug af de oplysninger, der er blevet angivet i forbindelse med serviceydelsen eller af den sociale netværksside vil udelukkende blive brugt i forbindelse med driften af serviceydelsen og i overensstemmelse med privatlivspolitikken , der er beskrevet nedenfor.

Indhold

Selvom serviceydelsen er blevet fremstillet i god tro, er der ingen udtalelse om fuldkommenheden eller nøjagtigheden af de oplysninger, den indeholder. De oplysninger, serviceydelsen indeholder, kan være ufuldstændige, kan indeholde fejl eller blive forældede. Birthdays forpligter sig ikke til og fralægger sig enhver pligt til at opdatere noget af serviceydelsens indhold. Birthdays forbeholder sig ret til at tilføje, ændre eller slette oplysninger på serviceydelsen til enhver tid.

Begrænsning af din brug

Du accepterer at overholde alle gældende lokale, regionale, nationale og internationale love og reglementer ved brug af serviceydelsen og ikke at bruge serviceydelsen til formål, der er forbudt ifølge brugervilkårene. Du accepterer ikke at: bruge serviceydelsen til illegale formål; (b) bruge serviceydelsen på nogen måde, der overtræder en tredjeparts rettigheder, inklusive uden begrænsning intellektuel ejendomsret; (c) bruge serviceydelsen til at opslå eller på anden vis kommunikere materiale, der er ulovligt, chikanerende, injurierende, privatlivsinvaderende, korrumperende, truende, skadende, vulgært, pornografisk, stødende, uanstændigt, fortroligt, patentbeskyttet eller på anden måde uacceptabelt; (d) bruge serviceydelsen til kommercielle formål; (e) opslå links til eksterne hjemmesider der er stødende eller pornografisk eller at opslå eller på anden vis kommunikere kommercielle reklamer, kædebreve, pyramidesystemer, kodede binære filer, jobtilbud eller -opslag eller kontaktannoncer; (f) bruge serviceydelsen til at levere materiale, der indeholder vira eller andre kontaminerende eller ødelæggende funktioner; (g) udgive dig for at være nogen anden person eller enhed, inklusive en tredjeparts ansatte eller repræsentanter; (h) snyde eller kopiere i nogen form med hensyn til udbudte serviceydelser; eller (i) oprette en konto eller give nogen form for oplysninger foregivende at være en anden, med falske eller ufuldstændige oplysninger eller at vildlede andre.

Derudover må du ikke: (a) foretage nogen handlinger, der pålægger eller kan pålægge (som fastslået af Birthdays ud fra deres skøn) en urimeligt eller uforholdsmæssigt stor belastning på (eller deres tredjepartsleverandørers) infrastruktur; (b) forstyrre eller forsøge at forstyrre serviceydelsens korrekte drift eller nogen aktiviteter, der udføres i forbindelse med serviceydelsen; (c) omgå nogen forholdsregler, Birthdays eventuelt bruger for at undgå eller begrænse adgangen til serviceydelsen; eller (d) angive oplysninger, inklusive, men ikke begrænset til venners e-mail-adresser eller telefonnumre, hvis de ikke er dine, eller du ikke har tilladelse til at bruge dem.

Serviceydelsen stilles kun til rådighed for din egen personlige brug.

Din accept af regler og bestemmelser for brugeradfærd

Birthdays er ikke ansvarlig for at gennemse eller tillade indhold og materialer, der frit slås op på serviceydelsens offentligt tilgængelige, interaktive områder, som f.eks. chat, internetfora og profiler. Accept af brugerbetingelser betyder, at du accepterer at overholde alle opslåede regler og bestemmelser for adfærd samt de restriktioner og forpligtelser, der er beskrevet i disse brugerbetingelser. Du accepterer at påtage dig det fulde ansvar for nøjagtigheden og relevansen af alt dit opslåede indhold samt alle eventuelle konsekvenser af opslået indhold på serviceydelsens offentlige områder.

Du må oprette, indsende, opslå, vise, overføre indhold eller andet materiale med brug af serviceydelsen ("brugerindhold"). Birthdays forbeholder sig ret til på eget skøn at slette, flytte eller redigere brugerindhold, som, den på eget skøn finder, overtræder disse brugerbetingelser eller på anden måde er uacceptabelt. Birthdays må slette, redigere eller afvise brugerindhold når som helst af hvilken som helst grund uden at give dig besked. Navnlig forbeholder Birthdays sig ret til at fjerne indhold, der kræver en tredjeparts copyright eller anden ejer af intellektuel ejendomsret. Alt brugerindhold, som du overfører eller slår op ved brug af serviceydelsen, vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-beskyttet.

Du accepterer og garanterer, at dit brugerindhold stammer fra dig, og at du alene ejer alle rettigheder eller har alle rettigheder til at bruge dit brugerindhold. Du accepterer desuden, at du ved at bruge serviceydelsen giver Birthdays ret til at konvertere, kopiere, fremvise, redigere, lave plagiater af, vise, sælge, underlicensiere, lagre, distribuere eller på anden vis bruge dit brugerindhold på enhver måde og i enhver form eller ethvert format nu eller i fremtiden uden at give dig eller nogen anden aftale nogen kompensation. Du accepterer og garanterer, at du har tilladelse til at overdrage alle de rettigheder, der er nævnt i den foregående tekst.

Birthdays kan ikke holdes ansvarlig for skader af nogen art, inklusive, men ikke begrænset til direkte, indirekte, utilsigtet og straffende skader (a) relateret til dens brug eller afvisning af brugerindhold; (b) opstået ved brug af denne serviceydelses offentlige opslagsområder eller brug af serviceydelsen; og (c) relateret til at du ser indhold ved brug af serviceydelsen, som du finder stødende.

Kompensation

Din brug af serviceydelsen betyder, at du accepterer at forsvare, kompensere og ansvarsfraskrive Birthdays og dens affilierede enheder og deres ansatte, entreprenører, ledere, direktører, agenter og repræsentanter for alle krav og efterspørgsler, inklusive rimelige advokatgebyrer der opstår af din brug eller misbrug af serviceydelsen eller brug eller misbrug af serviceydelsens indhold fra en tredjepart, selvom du bruger din adgangskode. Denne kompensationsdel af servicebetingelserne gælder stadig efter lukning af din konto hos serviceydelsen eller afbrydelse af din brug af serviceydelsen.

Afslutning og ændring af serviceydelsen

Disse brugerbetingelser gælder, indtil de er afsluttet. Du accepterer, at Birthdays må afbryde din adgang til sericeydelsen når som helst af hvilken som helst grund uden forudgående underretning eller ansvar. Birthdays må ændre, suspendere, omforme eller afbryde alle eller nogle aspekter af serviceydelsen når som helst, inklusive tilgængeligheden af en funktion eller et spil uden forudgående underretning eller ansvar. Hvis du ønsker at afbryde din adgang til serviceydelsen, kan du ganske enkelt afbryde brugen af serviceydelsen.

Brug af serviceydelsen på mobilenheder

Brug af serviceydelsen på mobilenheder kan tilskynde dig til at bruge serviceydelser såsom at sende en invitation eller besked via sms til en ven. Det kan koste gebyrer fra din mobiludbyder, som vil koste dig ekstra penge, da udbyderens standardpris kan gælde for din brug af funktioner som sms. I disse tilfælde vil serviceydelsen forsøge at minde dig om muligheden for tillægsgebyrer, inden nogen beskeder sendes. Din beslutning om at bruge serviceydelser som sms eller e-mail er ikke serviceydelsens ansvar, og eventuelle gebyrer, den måtte forårsage, er ikke serviceydelsens ansvar og tilbagebetales ikke af serviceydelsen. Derudover er alle køb foretaget via in-app-køb på mobilenheder endelige og ikke-refunderbare.

Hjemmesideservices, links, reklamer og tilbud fra tredjeparter

Serviceydelsen kan indeholde links til andre world wide web-hjemmesider. Serviceydelsen kan også benytte serviceydelser, reklamer, tilbud og betalingssystemer fra tredjeparter. Birthdays er ikke ansvarlig for disse produkter og serviceydelser fra tredjeparter eller deres indhold. Indbefatningen af et sådant link medfører ikke validering af serviceydelsen eller dens indhold eller nogen sammenslutning med dens operatører.  Birthdays er ikke ansvarlig for indholdets nøjagtighed, copyrightoverholdelese, lovlighed, anstændighed eller relevans og heller ikke for reklamer, produkter eller andre materialer på sådanne hjemmesider. Under ingen omstændigheder skal Birthdays holdes ansvarlig, direkte eller indirekte, for tab eller skader forårsaget af eller hævdet forårsaget af brug af eller tillid til indhold, varer eller serviceydelser, der er tilgængelige fra tredjeparter. Betænkeligheder vedrørende en tredjeparts hjemmeside bør rettes mod de respektive hjemmesideadministratorer eller webmastere.

Begrænsning af ansvar

Birthdays LEVERER SERVICEYDELSEN, "SOM DEN ER" OG FRALÆGGER SIG ENHVER GARANTI AF NOGEN ART, HVAD ENTEN DEN ER UDTRYKKELIG ELLER PÅ ANDEN MÅDE IMPLICIT, INKLUSIVE UDEN BEGRÆNSNING GARANTIERNE FOR SORTIMENT, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE, NÅR DET GÆLDER OPLYSNINGER, INDHOLD, SPIL ELLER ANDET MATERIALE, DER ER TILGÆNGELIGJORT VED BRUG AF SERVICEYDELSEN ELLER DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF SERVICEYDELSEN. Birthdays OG DENS AFFILIEREDE OG HVER AF DERES DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER OG REPRÆSENTANTER GARANTERER IKKE, AT: SERVICEYDELSEN VIL VÆRE SIKKER ELLER TILGÆNGELIG PÅ NOGET BESTEMT TIDSPUNKT ELLER STED; (b) MANGLER OG FEJL VIL BLIVE RETTET. (c) INDHOLD OG SOFTWARE, DER ER TILGÆNGELIGT PÅ ELLER VIA SERVICEYDELSEN, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER (d) RESULTATERNE AF BRUG AF SERVICEYDELSEN LEVER OP TIL DINE FORVENTNINGER ELLER KRAV.

DU ACCEPTERER DET FULDE ANSVAR FOR OPLYSNINGER, INDHOLD OG ANDRE MATERIALER, DU SLÅR OP ELLER PÅ ANDEN MÅDE KOMMUNIKERER VED BRUG AF SERVICEYDELSEN, INKLUSIVE ALLE SMS-BESKEDER OG E-MAILS, DER SENDES, OG DE GEBYRER DET MÅTTE MEDFØRE. Birthdays SKAL IKKE HAVE NOGET ANSVAR FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF SERVICEYDELSENS OPLYSNINGER ELLER SPIL ELLER FOR FORSINKELSER ELLER UDELADELSER DERI. Birthdays, DENS AFFILIEREDE OG HVER AF DERES DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER OG REPRÆSENTANTER SKAL HELLER IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR KRAV ELLER TAB AF NOGEN ART FRA EN TREDJEPART, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL MISTET FORTJENESTE, STRAFFENDE ELLER INDIREKTE SKADE. UANSET OVENNÆVNTE ACCEPTERER DU, AT DEN MAKSIMALE GÆLD FOR Birthdays I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF SERVICEYDELSEN, INKLUSIVE APPLIKATIONER ELLER SPIL SKAL BEGRÆNSES TIL $200 ALT I ALT PER BRUGER.

NOGLE STATER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF IMPLICEREDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR UTILSIGEDE, STRAFFENDE, DIREKTE, INDIREKTE ELLER SÆRLIGE SKADER, SÅ DE OVENNÆVNTE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. I DE STATER SKAL ANSVAR BEGRÆNSES TIL DEN STØRST UDVIDELSE, DER ER TILLADT VED LOV.

Vores intellektuelle ejendom

Du anerkender og accepterer, at indhold, designelementer og materiale, der er tilgængeligt på denne serviceydelse, er beskyttet af copyright, varemærker, servicemærker, fabrikations- og forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder og love. Intet materiale fra denne serviceydelse må kopieres, reproduceres, ændres, genudgives, uploades, opslås, overføres eller distribueres i nogen form eller med nogen midler uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Derudover accepterer du ikke at sælge, licensere, leje eller lave plagiater fra sådanne materialer eller indhold. Systematisk genfinding af indhold fra serviceydelsen for at lave eller samle, direkte eller indirekte, en samling, kompilation, database eller fortegnelse uden skriftlig tilladelse fra os er strengt forbudt.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er overgivet heri, er forbeholdt. Enhver uautoriseret brug af serviceydelsens materialer kan krænke copyright, varemærke eller andre gældende love.

Bortset fra som foreskrevet nedenfor beholder Birthdays og dens affilierede og licensgivere alle rettigheder, titel og interesse i og til serviceydelsen med undtagelse af dit brugerindhold (" intellektuelle ejendom"). Du må ikke ændre, udgive, videregive, overføre eller sælge, reproducere, lave plagiater af, distribuere, fremføre, lave link til, vise eller på nogen anden måde udnytte intellektuelle ejendom, hverken som et hele eller delt, undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse brugerbetingelser eller med forudgående skriftlig samtykke fra Birthdays. Du accepterer udelukkende af bruge serviceydelsen i overensstemmelse med disse brugerbetingelser. Du accepterer ikke at opdele, adskille eller reverse-engineere software eller andre komponenter fra hjemmeside.

Bemærk venligst, at alle oplysninger, der er relateret til serviceydelsen, inklusive, men ikke begrænset til spilresultater og spillerrangorden, tilhører Birthdays i henhold til disse brugerbetingelser. Birthdays forbeholder sig ret til at vise, ændre, distribuere, reproducere, bruge til reklameformål eller slette nogen af disse oplysninger når som helst og af hvilken som helst grund uden at underrette derom. Desuden må Birthdays som eneejer af alt sådant indhold, feedback, meninger og strategier vælge at bruge sådanne oplysninger til at foretage ændringer eller forbedringer baseret på de oplysninger uden betaling eller modydelse af nogen art til nogen part, der leverer oplysninger.

Administrering af serviceydelsen og regler for spilpoint, virtuel valuta, virtuelle varer og andre virtuelle materialer

Serviceydelsen må omfatte belønningen eller dit køb af point, virtuel valuta, virtuelle varer eller andre genstande under deltagelse i spil eller andre programmer ("spilværdier"). Spilværdier kan ikke overføres og er ikke berettiget til nogen form for tilbagebetaling i kontanter. Spilværdier har ingen værdi i naturalier eller kontanter og er udelukkende til formål for serviceydelsen, inklusive spil. Hvis din konto hos serviceydelsen af en eller anden grund bliver lukket, inklusive hvis Birthdays lukker spillet, vil dine spilværdier eller andre af serviceydelsens funktioner ikke længere eksistere og er ugyldige. Birthdays kan på eget skøn sørge for overførsel af spilværdier eller andre af serviceyelsens funktioner til andre spil eller applikationer fra Birthdays.

Du har ikke ret til at overføre nogen spilværdier undtagen som specifikt tilladt inden for serviceydelsen under de regler, der er opstillet af Birthdays for serviceydelsen. Du accepterer ikke at købe, sælge eller på anden vis bytte kompensation for spilværdier under din aktive brug af serviceydelsen i tilladte spil- eller programtransaktioner i overensstemmelse med specifikke spil- eller applikationsregler.

Birthdays kan på eget skøn og bemyndigelse ændre, fjerne, udskifte eller på anden vis bruge dine spilværdier eller andre af serviceydelsens funktioner til hvilket som helst formål uden at meddele dig derom. Hvis vi udøver denne ret, er Birthdays ikke forpligtet til at kompensere dig på nogen måde eller forpligtet til at betale for nogen form for skade for sådanne handlinger.

Dit køb af spilværdier eller andre af serviceydelsens funktioner til brug sammen med serviceydelsen vil ikke blive refunderet eller byttet af nogen grund. Sådanne køb er endelige ved det oprindelige køb.

Tvist om brugerbetingelserne

Birthdays er ikke forpligtet til at undersøge, overvåge, mægle i eller løse nogen form for tvist, du måtte have med en anden bruger af serviceydelsen, selvom vi kan påtage os en sådan handling efter eget skøn. I tilfælde af en tvist med en anden bruger af serviceydelsen, accepterer du at (a) holde os skadesløse for enhver gæld, og (b) at vi ikke er ansvarlige for nogen form for skade eller nogen form for krav eller efterspørgsel, der opstår som følge af eller relateret til en eventuel tvist med en anden bruger af serviceydelsen.

International brug

Birthdays udtaler ikke, at serviceydelsen er passende eller tilgængelig for brug på steder uden for USA, og konsultering af serviceydelsen fra retskredse, hvor serviceydelsen er ulovlig, er på alle måder forbudt.

I forståelse af internettes globale natur accepterer du at overholde alle gældende lokale regler og bestemmelser vedrørende din online adfærd. Serviceydelsen kontrolleres og drives af vores serviceleverandør fra kontorer i USA. Vi udtaler ikke, at det indhold, der er tilgængeligt hos eller via serviceydelsen eller andre programmer og serviceydelser, der tilbydes på eller via serviceydelsen, er passende eller tilgængelig for brug andre steder, og adgang til dem fra områder, hvor indholdet eventuelt er ulovligt, er forbudt. De, der vælger at konsultere serviceydelsen fra andre steder, gør det på eget initiativ og egen risiko. Ved at bruge serviceydelsen accepterer du udtrykkeligt, at de oplysninger, du indsender, vil blive indsamlet og lagret på servere i USA.

Forholdet dig og os når du bruger vores serviceydelse

Intet agentur, partnerskab, joint venture eller ansættelsesforhold skabes som et resultat af disse brugerbetingelser. Ingen af parterne har nogen myndighed af nogen art til at binde den anden på nogen måde. Vi forbeholder os ret til at trimme brugerstrømme, gameplays, priser på genstande etc. efter vores skøn for at skabe den bedste brugeroplevelse. Vi kan også nedlægge understøttelse af en applikation eller et spil når som helst grundet ressource-restriktioner.

Retskreds og kontraktbetingelser

Disse brugerbetingelser kontrolleres af og er konstrueret i overensstemmelse med staten Californiens love, eksklusive love om interessekonflikt. Du accepterer at underkaste dig domstolene i staten Californien, byen og distriktet San Fransisco og distriktet Alamedas personlige retskreds for enhver fordring, der er opstået ud fra eller i relation til serviceydelsen eller disse brugerbetingelser. Denne aftale udgør den fuldstændige aftale mellem parterne med hensyn til dennes emne og afløser alle tidligere skriftlige eller mundtlige aftaler mellem parterne med hensyn til et sådant emne. Birthdays kan overdrage sine rettigheder under denne aftale uden at underrette dig. Du accepterer, at enhver fordring, der er opstået ud fra eller i relation til hjemmeside, skal indledes inden for et (1) år, efter at fordringen er opstået.