English    Français    Español    Italiano    Português    Deutsch    Dansk    Nederlands    Svenska    Norsk    Polski    中文    日本語    한국의    Indonesia    русский   

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Spółka This application, (zbiorowo „This application” lub „my”) w ramach spółki macierzystej K-Factor Media LLC, szanuje prawo do prywatności użytkowników online i jest zaangażowana w sprawę ochrony danych osobowych, które zostały zgromadzone przez nas lub dostarczone przez użytkowników. Przyjęcie tej Polityki prywatności online („Polityka prywatności”) ma na celu poinformowanie Użytkownika o tym, w jaki sposób przechowujemy, zbieramy i zarządzamy danymi osobowymi, zebranymi w związku z Usługą.

Należy zauważyć, że niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych przekazanych do i zgromadzonych przez This application w ramach korzystania z Usługi w jakikolwiek sposób – czy to przez internetowy portal społecznościowy (jak określono w Warunkach korzystania z usługi), czy też w inny sposób online, lecz nie dotyczy informacji, które mogą być gromadzone w trybie offline lub też jakimkolwiek innym sposobem, włącznie z wykorzystaniem jakiejkolwiek strony internetowej, którą obsługują jednostki powiązane z This application. Ponadto, niniejsza Polityka prywatności dotyczy Usługi, lecz nie dotyczy stron internetowych utrzymywanych przez inne firmy lub organizacje, do których mogą prowadzić linki. Po połączeniu się z tymi stronami, niniejsza Polityka prywatności nie ma już zastosowania. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych stron ani za działalność poprzez nie prowadzoną.

Poprzez korzystanie z Usługi oraz uzyskanie dostępu do niej, Użytkownik wyraża zgodę na naszą Politykę prywatności online. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszą Polityką prywatności, prosimy o niekorzystanie z Usługi. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki prywatności, poinformujemy Użytkownika o tym umieszczając te zmiany w Polityce prywatności oraz, o ile to konieczne, przedstawimy dodatkowe możliwości wyboru dotyczące tych zmian. Aby mieć pewność, że Użytkownik jest świadomy tych zmian, prosimy o okresowe ich sprawdzanie. Dalsze korzystanie z Usługi oznacza zgodę na wprowadzone zmiany.

Gromadzenie danych

Aby zagwarantować Użytkownikom najlepsze doświadczenia z korzystania z Usługi, This application może gromadzić informacje na temat Użytkownika, znajdujące się na koncie portalu społecznościowego, lecz tylko wtedy, gdy Użytkownik przekaże te informacje dobrowolnie, zgodnie z polityką oraz warunkami korzystania z portalu społecznościowego. Ponadto, możemy uzyskiwać informacje w trakcie rejestracji do Usługi, w ramach brania przez Użytkownika udziału w forum internetowym, zamieszczania komentarzy itp., kontaktów mailowych z obsługą klienta, czy też nabywania wszelkiego rodzaju wirtualnych produktów. Co więcej, możemy poprosić Użytkownika o podanie swoich danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), jeśli Użytkownik zechce korzystać z oferowanych przez nas usług indywidualnych (np. newsletter lub przypomnienia). We wszystkich takich przypadkach przekazane informacje nie zostaną ujawnione stronom trzecim oraz będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem Usługi.

Rodzaj danych osobowych gromadzonych w związku z czynnościami wymienionymi powyżej różni się w zależności od rodzaju czynności. Możemy prosić o podanie następujących danych: (i) imię i nazwisko, (ii) adres pocztowy, (iii) numer telefonu, (iv) adres e-mail oraz (w przypadku nabywania produktów i usług online) numer karty kredytowej i dane do faktury; a także (v) informacje na temat tożsamości znajomych Użytkownika.

W przypadku niektórych czynności This application może poprosić o podanie innych informacji, np.: (i) wiek lub data urodzenia; (ii) płeć; (iii) preferencje dotyczące gier i platform; (iv) informacje na temat posiadanego sprzętu komputerowego lub ostatnio zakupionych gier; (v) zainteresowania Użytkownika, odwiedzane strony internetowe, informacje o znajomych i strony dla fanów, a także (vi) inne informacje związane z usługą (nazywane zbiorowo „informacjami demograficznymi”). Jeśli informacje demograficzne są gromadzone w związku z działalnością, która wymaga podania także danych osobowych, This application może łączyć informacje demograficzne z danymi osobowymi Użytkownika. Przed podaniem adresów e-mail lub numerów telefonów swoich znajomych, należy uzyskać ich zgodę.

Adres e-mail lub numer telefonu innej osoby można podać w celu zaproszenia jej do skorzystania z Usługi lub w celu przekazania Użytkownikowi informacji na temat korzystania z Usługi. This application może (ale nie ma obowiązku) wykorzystać te informacje w celu nawiązania kontaktu z osobą, która dołącza do korzystania z Usługi i we wszystkich przypadkach zrobi to wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika. Dodatkowo, na podstawie takich informacji, możemy pomóc Użytkownikowi w kontakcie ze znajomymi, którzy już korzystają z naszej Usługi.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

Informacje, które Użytkownik udostępnia spółce This application, zostaną użyte w następujących celach:

This application wykorzystuje dane osobowe Użytkownika uzyskane z portalu społecznościowego, do prowadzenia Usługi zgodnie z polityką i warunkami korzystania z sieci społecznościowej. This application nie wynajmuje, nie dzierżawi, nie wypożycza, nie sprzedaje, nie rozpowszechnia ani nie redystrybuuje dobrowolnie danych osobowych Użytkownika nieafiliowanym stronom trzecim.

This application może wykorzystać adres e-mail lub inne dane osobowe Użytkownika do wysyłania newsletterów, materiałów marketingowych i reklamowych lub ogłoszeń, które informują o aktualizacji Polityki prywatności, zmianach w cenniku, zmianach w usłudze online lub polityce obsługi klienta, a także innych zmianach dotyczących usługi. This application dobrowolnie i w żadnym celu nigdy nie ujawnia danych osobowych Użytkownika nieafiliowanym stronom trzecim. Informacje zgromadzone czy to bezpośrednio od Użytkownika, czy też z portalu społecznościowego, są wykorzystywane wyłącznie do świadczenia Usługi. Na przykład dane osobowe oraz/lub demograficzne zebrane poprzez jedną z czynności przedstawionych powyżej, mogą być wykorzystywane do naszych wewnętrznych badań demograficznych, abyśmy mogli w sposób ciągły udoskonalać nasze produkty i usługi online – aby lepiej odpowiadały potrzebom Użytkownika. Ponadto możemy wykorzystywać zgromadzone informacje do wykluczenia oszustów oraz do egzekwowania swoich praw zgodnie w Warunkami korzystania z usługi.

Bez względu na to, jakim sposobem dane zostaną zgromadzone oraz bez względu na to, w jaki sposób zostaną wykorzystane, zgromadzimy wyłącznie te informacje, które uważamy za niezbędne do obsługi zgłoszeń online oraz celów naszej działalności i te informacje nie zostaną udostępnione stronom trzecim.

Zgodnie z Polityką praw autorskich i własności intelektualnej This application oraz według własnego uznania, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich danych osobowych lub treści Użytkownika z Usługi, jeśli otrzymamy zawiadomienie o pogwałceniu praw własności intelektualnej lub zażalenie innego rodzaju.

Ostrzeżenie Uwaga dotycząca internetowego forum

Należy pamiętać, że jeśli Użytkownik podaje swoje dane osobowe w obszarach publicznych, np. na forum internetowym, informacje te mogą zostać zgromadzone i wykorzystane przez nieznane osoby. Pomimo że staramy się chronić osoby biorące udział w takich działaniach, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności informacji, które Użytkownik oficjalnie zamieszcza w takich miejscach.

Inne ujawnianie danych osobowych Użytkownika

Pomimo wszelkich innych warunków określonych w niniejszej Polityce prywatności, możemy ujawnić dane osobowe w dobrej wierze, wierząc, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa, włączając w to, lecz nie ograniczając do organów ochrony porządku publicznego lub innych organizacji rządowych w związku z dochodzeniem dotyczącym oszustwa, pogwałcenia własności intelektualnej lub innych działań, które są nielegalne lub mogą narazić Użytkownika lub nas na odpowiedzialność prawną.

Dodatkowo, w przypadku wystąpienia fuzji, przejęcia, reorganizacji, bankructwa lub innej tego typu sytuacji, dane klientów mogą zostać przekazane sukcesorowi This application, o ile odbywa się to za ich zezwoleniem oraz w zgodzie z prawem.

Możemy także udostępniać zestaw danych dotyczących osób odwiedzających stronę. Powiedzmy np., że odbiorcy danej gry to kobiety w wieku X% lat i mężczyźni w wieku Y% lat. Takie dane są wykorzystywane w celu dostosowania treści strony oraz reklam naszej usługi, aby doświadczenia osób odwiedzających stronę były jak najlepsze. Pomaga to także w dostosowaniu naszych produktów i usług do potrzeb klientów.

Na przeglądarkę Użytkownika możemy wysyłać, bezpośrednio lub pośrednio, reklamy widoczne przy uruchomieniu naszej usługi. Możemy jednak zezwolić innym firmom, zwanych trzecimi stronami lub serwerami, na umieszczanie reklam na portalu naszej Usługi. Ta Polityka prywatności nie ma zastosowania do tych firm oraz nie może nadzorować ich działalności. Aby zablokować ciasteczka wysyłane na komputer Użytkownika przez trzecią stronę lub serwer, należy odwiedzić stronę internetową tej firmy i zaznaczyć odpowiednią opcję.

Nieudzielanie informacji

Jeśli Użytkownik nie chce udzielić informacji, o które prosimy, wiele funkcji Usługi może pozostać dla niego niedostępnych.

Pasywne środki gromadzenia danych (ciasteczka, adresy IP itp.)

Ciasteczka
Do obsługi Usługi możemy wykorzystywać ciasteczka. Ciasteczko to niewielki mechanizm przechowujący na komputerze użytkownika informacje o użytkownikach korzystających ze strony. Ciasteczka służą zazwyczaj do szybkiej identyfikacji komputera użytkownika oraz do „zapamiętywania” informacji o jego wizycie. Możemy np. wykorzystywać ciasteczka do rejestrowania preferencji Użytkownika oraz nazwy użytkownika i hasła. W tym celu informacje zawarte w ciasteczku mogą zostać powiązane z danymi osobowymi Użytkownika. Ciasteczka można wyłączyć lub można też ustawić w przeglądarce funkcję wysyłania alertu, gdy na komputer wysyłane są ciasteczka. Jednak może mieć to wpływ na możliwość korzystania z wielu funkcji Usługi.

Adresy IP
Adres IP to numer używany przez komputery znajdujące się w sieci do zidentyfikowania komputera Użytkownika za każdym razem, gdy Użytkownik loguje się do internetu. Chociaż na ogół nie gromadzimy adresów IP, możemy tak zrobić, jeśli uznamy to za konieczne dla bezpieczeństwa usługi, strony internetowej, klientów itp.

Jeśli Użytkownik korzysta z Usługi, możemy gromadzić inne unikalne numery związane z tożsamością komputera w sieci.

Pliki dziennika
Pozostałe informacje, które This application może pasywnie gromadzić, mają formę dzienników – plików, które rejestrują aktywność na stronie, a w tym liczbę „trafień”, jakie otrzymuje dana strona (inaczej „dane nawigacyjne”). Te zapisy są generowane anonimowo i umożliwiają nam gromadzenie danych statystycznych na temat internetowych zwyczajów użytkowników, oszacowanie ogólnej aktywności na stronie, śledzenie zainteresowania reklamą oraz zachowanie bezpieczeństwa strony. Pliki dziennika wykorzystujemy także na potrzeby wewnętrznego marketingu i badań demograficznych, dzięki czemu możemy w ciągły sposób udoskonalać oferowane usługi. Pliki dziennika są stosowane tylko wewnętrznie i można je łączyć z danymi zgromadzonymi przez ciasteczka w celu zebrania wzorców zachowań zarejestrowanych użytkowników.

Polityka prywatności oraz strony internetowe stron trzecich, linki, reklama i usługi

Należy być świadomym, że podczas korzystania z Usługi można zostać przekierowanym na inne strony, nad którymi nie mamy kontroli i za które nie ponosimy odpowiedzialności. Dodatkowo, podczas korzystania przez Użytkownika z naszej Usługi, trzecie strony prezentują reklamy oraz oferują Użytkownikowi inne produkty i usługi, które mogą odbierać adres IP Użytkownika oraz wykorzystywać inne technologie, jak np. ciasteczka, sieciowe sygnały nawigacyjne itp. Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na takie użycie swoich danych osobowych przez strony trzecie, co podlega regulacji przez Polityki prywatności tych stron trzecich.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Politykami prywatności trzecich stron.

Prawo prywatności stanu Kalifornia

Prawo prywatności stanu Kalifornia
Od roku 2005, Kodeks Cywilny stanu Kalifornia, sekcja 1798.83, zezwala mieszkańcom Kalifornii na żądanie pewnych informacji dotyczących ujawniania danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tej kwestii, prosimy o kontakt mailowy.

Zadaj pytanie dotyczące Polityki prywatności

Jeśli mają Państwo pytania, zażalenia lub komentarze dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub przyjętych przez nas zasad gromadzenia danych, prosimy o kontakt z Administratorem Polityki prywatności pod adresem:
Privacy Policy Administration
K-Factor Media, LLC
235 Pine Street, Suite 1800
San Francisco, CA 94104

Dzieci w wieku poniżej 13 lat

Nie gromadzimy w sposób świadomy danych osobowych (takich jak imię, nazwisko i adres e-mail) dzieci w wieku poniżej 13 lat. Od czasu do czasu niektóre opcje naszej Usługi mogą umożliwiać wszystkim użytkownikom (w tym także dzieciom w wieku poniżej 13 lat) ujawnienie ograniczonych danych osobowych bez wcześniejszego podania wieku lub zgody rodziców. Jeśli dowiemy się, że pobraliśmy dane osobowe osoby w wieku poniżej 13 lat, usuniemy je tak szybko, jak to możliwe.

Rozumiemy ważność ochrony prywatności dzieci i zachęcamy rodziców do regularnych kontroli i monitorowania aktywności dzieci w internecie.

Dzieci w wieku powyżej 13 lat

Żądamy, aby każda osoba, która zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu jej zamieszkania jest niepełnoletnia, zanim poda w internecie (nam lub komukolwiek innemu) swoje dane, poprosiła swoich rodziców o pozwolenie.