English    Français    Español    Italiano    Português    Deutsch    Dansk    Nederlands    Svenska    Norsk    Polski    中文    日本語    한국의    Indonesia    русский   

PRIVACYBELEID

 

This application (collectief, "This application" of "wij"), onder moederbedrijf K-factor Media LLC, respecteert de privacyrechten van onze online-gebruikers en is toegewijd aan het beschermen van de verzamelde of door u verstrekte persoonlijke informatie.  Wij hebben dit Online Privacybeleid ("Privacybeleid") aangenomen als richtlijn voor het bewaren, verzamelen, beheren en gebruik van de persoonlijke informatie die u verstrekt in verband met de Dienst.

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de informatie verstuurd en verzameld door This application via het gebruik van de Dienst hetzij op de Sociale Netwerksite (zoals gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden) of ergens anders online, maar is niet van toepassing op de informatie die offline of via een andere methode verzameld wordt, met inbegrip van verzameling via uw gebruik van websites van gelieerde entiteiten van This application. Bovendien is dit Privacybeleid van toepassing op de Dienst, maar niet op de websites die door andere bedrijven of organisaties beheerd worden waar wij onze links aanbieden. Wanneer u deze websites bezoekt is dit Privacybeleid niet meer van toepassing. Wij zijn om deze reden niet verantwoordelijk voor de inhoud of activiteiten van deze websites.

Door het gebruik van, en toegang tot de Service, geeft u aan dat u instemt met ons Online Privacybeleid.  Indien u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, dient u geen gebruik te maken van de Dienst.  Wij behouden ons het recht tot het aanbrengen van wijzigingen van dit privacybeleid.  Wanneer wij een wezenlijke wijziging maken in dit privacybeleid, zullen wij u op de hoogte brengen door de wijziging in dit privacybeleid openbaar te maken en, indien nodig, u extra mogelijkheden te bieden ten aanzien van de verandering.  Controleer het beleid van tijd tot tijd om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van deze wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van de Dienst geeft aan dat u deze wijzigingen accepteert.

Verzamelde Informatie

Om u de beste ervaring te kunnen bieden voor het gebruik van de Dienst, kan This application informatie van u verzamelen van uw account van de Sociale Netwerksite, maar alleen wanneer u dit vrijwillig aan ons verstrekt, in overeenstemming met het beleid en de voorwaarden van de Sociale Netwerksite.  Daarnaast kunnen wij informatie van u verkrijgen via uw registratie voor de Dienst, uw toegang en deelname aan fora, reacties, etc., op de Dienst; uw e-mail of vraag aan onze klantenservice; of uw aankoop van elk soort virtueel product.  Bovendien kunnen wij u om uw persoonlijke gegevens vragen (zoals naam, telefoonnummer of e-mail adres) wanneer u ervoor kiest zich in te schrijven voor een bepaalde Dienst die wij aanbieden (zoals een nieuwsbrief of herinneringsservice).  In al deze gevallen zal de verstrekte informatie niet vrijgegeven worden aan derden en uitsluitend gebruikt worden ten einde u de Service aan te kunnen bieden.

De persoonlijke informatie die in combinatie met de bovengenoemde activiteiten verzameld wordt is afhankelijk van de activiteit. De gevraagde informatie kan het volgende betreffen: (i) uw naam, (ii) postadres, (iii) telefoonnummer, (iv) e-mailadres, en voor de online aankoop van producten of diensten, creditcard-en factuurgegevens; en (v) informatie over de identiteit van uw vrienden.

Voor sommige activiteiten kan This application u ook om andere niet-persoonlijke informatie vragen, zoals: (i) uw leeftijd of geboortedatum; (ii) uw geslacht; (iii) uw spel- en platform voorkeur; (iv) informatie over uw hardware en/of games die u eventueel onlangs heeft gekocht; (v) uw interesses, websites, vrienden informatie en fanpagina's; en, (vi) andere dienst gerelateerde informatie (gezamenlijk aangeduid als "demografische informatie").  Indien er demografische informatie verzameld wordt voor een activiteit die ook persoonlijke informatie gegevens vereist, kan This application uw demografische gegevens combineren met uw persoonlijke gegevens. Voordat u e-mailadressen of telefoonnummers van uw vrienden verstrekt aan de Dienst dient u daarvoor hun toestemming vragen.

U kunt ons de e-mailadressen of telefoonnummers van andere personen geven om die persoon uit te nodigen voor de Dienst, of om u informatie te geven over het gebruik van de Dienst.  This application mag, maar is niet verplicht tot het gebruik van deze informatie om contact op te nemen met de Dienst en zal dit in alle gevallen alleen doen met uw uitdrukkelijke toestemming. Daarnaast, kunnen wij gebaseerd op dergelijke informatie helpen u in contact te brengen met uw vrienden die al gebruik maken van onze Dienst.

Gebruik van de verzamelde informatie.

De informatie die u aan This application verstrekt zal voor de volgende redenen gebruikt worden:

This application zal alleen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die van u verzameld zijn via de Sociale Netwerksite voor het functioneren van de Dienst in overeenstemming met het beleid en de voorwaarden van het sociale netwerk.  This application verhuurt, least, leent, verkoopt, distribueert vrijwillig of verspreidt uw persoonlijke gegevens niet aan niet-gelieerde derde.

This application kan uw e-mailadres of andere persoonlijke informatie gebruiken voor het versturen van een nieuwsbrief, marketing- of reclamemateriaal, berichten over updates van ons Privacybeleid, prijswijzigingen, veranderingen in het beleid van onze online-dienst of klantenservice, en andere veranderingen die in verband staan met de dienst.  This application zal deze persoonlijke gegevens niet vrijwillig openbaar maken aan niet-gelieerde derde voor andere doeleinden.  Informatie die rechtstreeks via u, of via de Sociale Netwerksite verzameld is wordt uitsluitend gebruikt voor het functioneren van de Dienst.  Bijvoorbeeld, persoonlijke en/of demografische gegevens verzameld via n van de hierboven vermelde activiteiten kunnen gebruikt worden voor onze interne demografische onderzoeken, zodat wij voortdurend de online producten en diensten die wij u aanbieden kunnen verbeteren en beter aan uw behoeften kunnen voldoen. Bovendien kunnen wij de verzamelde informatie gebruiken om ervoor te zorgen dat wanneer er iemand is die bedriegt uitgesloten wordt, en voor het afdwingen van onze rechten onder onze Gebruiksvoorwaarden.

Ongeacht de manier waarop wij de informatie verzamelen of gebruiken, wij zullen alleen informatie verzamelen die redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht voor het voldoen van uw online verzoeken en onze legitieme zakelijke doelstellingen, en deze informatie zal niet verstrekt worden aan derde.

In overeenstemming met de Auteursrechten en het Intellectueel Eigendomsbeleid van MyCalender en naar eigen goeddunken, behouden wij het recht om uw persoonlijke gegevens of content te verwijderen van de Dienst indien wij melding krijgen van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of een andere klacht.

Waarschuwing Opmerking over de Fora
Houd er rekening mee dat wanneer u persoonlijke informatie vrijgeeft in openbare ruimten zoals ons forum, dat deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door mensen die u niet kent.  Hoewel wij er naar streven om degene die aan deze activiteiten deelnemen te beschermen, kunnen wij de veiligheid en privacy van de informatie die u in deze ruimten plaatst niet garanderen, en u erkent dit feit.

Andere Openbaarmakingen van uw Persoonlijke Gegevens

Onverminderd andere voorwaarden van dit Privacybeleid, kunnen wij persoonlijke informatie vrijgeven indien wij in goed vertrouwen van mening zijn hiertoe verplicht te worden door de wet met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bekendmaking aan de wetshandhaving of andere overheidsfunctionarissen in verband met onderzoeken naar fraude, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere activiteiten die illegaal zijn of waarvoor u, of wij, juridische aansprakelijk zijn.

Daarnaast, in geval van fusie, overname, reorganisatie, faillissement, of een ander soortgelijk geval kan de klant informatie overgedragen worden aan de opvolger van This application of dit toewijzen indien toegestaan door, en uitgevoerd in overeenstemming met, de toepasbare wet.

Wij kunnen ook verzamelde informatie over onze bezoekers delen met onze Dienst. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zeggen dat de titel van een spel X% is voor vrouwelijk publiek en Y% voor mannelijk publiek. Deze gegevens wordt gebruikt om de inhoud en reclame van onze Dienst aan te passen of om een betere ervaring te leveren aan onze bezoekers. Het kan ook helpen om de producten en diensten aan te passen om aan de behoeften te kunnen voldoen van onze consumenten.

Wij kunnen, direct of indirect, reclame naar uw webbrowser sturen die u ziet wanneer u onze Dienst bezoekt.   Wij kunnen echter toestemming geven aan andere bedrijven, zogenaamde derde partij reclameservers, om te adverteren binnen onze Dienst.  Dit Privacybeleid is niet van toepassing op, en heeft geen controle over, de activiteiten van deze andere bedrijven.  Indien u wilt voorkomen dat een derde partij reclameserver cookies stuurt of leest op uw computer moet u individueel de website van het bedrijf bezoeken en dit opt-outen.

Het Niet Verstrekken van Informatie

Indien u ervoor kiest om uw persoonlijke informatie niet te verstrekken wanneer dit gevraagd wordt, zult u veel van de functies die de Dienst biedt niet kunnen gebruiken.

Passieve Wijze van Informatie Verzamelen (Cookies, IP-adressen, etc.)

Cookies
Wij kunnen gebruik maken van cookies voor het functioneren van de Dienst.  Een "cookie" is een klein bestand met registratie gegevens die websites vaak opslaan op de computer van een gebruiker.  Cookies worden voornamelijk gebruikt om de computer van een gebruiker snel te herkennen en eigenschappen van het bezoek te "onthouden"  Wij kunnen de cookies bijvoorbeeld gebruiken om uw voorkeuren bij te houden en uw gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden.  Informatie van een cookie kan voor dit doeleinde gekoppeld worden aan uw persoonlijke gegevens.  U kunt de cookies uitschakelen of uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer er cookies naar uw computer worden verzonden, maar dit kan het gebruik van veel functies van de dienst benvloeden.

IP Adressen
Een Internet Protocol (IP) adres is een nummer dat gebruikt wordt door computers op het netwerk om uw computer te identificeren iedere keer wanneer u inlogt op het internet.  Hoewel wij over het algemeen geen IP-adressen verzamelen kunnen wij uw IP-adres verzamelen en gebruiken indien wij dit noodzakelijk achten voor het beschermen van onze diensten, websites, klanten of anderen.

Wanneer u gebruik maakt van de Dienst kunnen wij andere unieke nummers verzamelen die in verband staan met de identiteit van een computer op een netwerk.

Log Files
Andere informatie die passief verzameld kan worden door This application is in de vorm van log files die de activiteit van de website registreert, waaronder het aantal "hits" van een bepaalde pagina (ook bekend als "navigatie-gegevens"). Dit gebeurt anoniem en geeft ons de mogelijkheid om statistische gegevens te verzamelen over de surf-gewoonten van een gebruiker, algemene activiteiten op de website te beoordelen, interesses bij te houden van geadverteerde verkoop en voor het onderhouden van de website beveiliging.  Wij gebruiken de gegevens van de log files ook voor onze interne marketing- en demografische onderzoeken zodat wij voortdurend de online diensten die wij u aanbieden kunnen verbeteren.  Log files worden alleen intern gebruikt en kunnen gecombineerd worden met de gegevens verzameld via cookies om ons te helpen een totaal beeld te creren van het gedragspatroon van de geregistreerde gebruikers.

Privacybeleid en Websites van derde, Links, Reclame en Diensten

Tijdens het gebruik van onze Dienst moet u er zich van bewust zijn dat u doorgestuurd kan worden naar andere websites die buiten onze controle liggen en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.  Daarnaast bieden derde partijen andere aanbiedingen, producten en diensten dan wanneer u onze Dienst gebruikt, die uw IP-adres of andere technologie zoals cookies, webbakens en dergelijke kunnen ontvangen.  Met uw gebruik van de Dienst stemt u met dergelijk gebruik van uw persoonlijke gegevens door derde partijen in, wat onderworpen is aan het privacybeleid van deze derde.

U dient het privacybeleid van deze derde te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie.

Privacyrechten Californi

Uw Privacyrechten Californi
Sinds 2005 staat de California Civil Code Sectie 1798,83 klanten die woonachtig zijn in Californi toe om bepaalde informatie met betrekking tot onze openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derde partijen voor hun direct marketingdoeleinden op te vragen. Voor meer informatie hierover e-mail ons.

Stel een Vraag over het Privacybeleid

Indien u vragen, klachten of opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid heeft of de manier waarop wij informatie verzamelen, neem dan contact op met onze privacybeleidsbeheerder via:
K-Factor Media, LLC
235 Pine Street, Suite 1800
San Francisco, CA 94104

Beleid met Betrekking tot Kinderen Onder de 13

Wij verzamelen niet doelbewust de persoonlijke informatie zoals naam en e-mailadressen van kinderen onder de 13.  Van tijd tot tijd staan bepaalde onderdelen van onze Dienst toe dat alle gebruikers (waaronder kinderen van onder de 13) een beperkte hoeveelheid persoonlijke informatie vrijgeven zonder eerst de leeftijd aan te geven of om de ouderlijke toestemming te vragen.  Op het moment dat wij erachter komen dat wij persoonlijke informatie verzameld hebben van een kind jonger dan dertien jaar zullen wij de informatie zo snel mogelijk verwijderen.

Wij erkennen het belang van de bescherming van de privacy van kinderen en raden ouders aan om het gebruik van hun kinderen van online activiteiten regelmatig te controleren en te bewaken.

Beleid met Betrekking tot Kinderen Boven de 13

Wij vragen elk, volgens hun rechtsgebied, minderjarig persoon om ouderlijke toestemming te vragen alvorens informatie te verstrekken aan ons of iemand anders via het internet.